© 2003 Hemavans Flygplats, Älvstigen, S-920 66 Hemavan, Tfn: 0954-305 30, Fax: 0954-305 35, info@hemavansflygplats.nu