Banfakta från Faktablad ESUT

Innehavare/Proprietor
Tärnafjällen Flygplats AB
Älvstigen
920 66 Hemavan

Höjd/Elevation
1502 ft/458 möh

Längd/Length
4264 ft/1472 m

Bredd/Breadth
98 FT/30 M PCN-tal: 10

Tel/Telephone
Flygplatsen/AFIS 0954-305 30
Flygpl.ch Tomas Åkerlund 0954-305 33
Telefax 0954-305 35
Jourtelefon 070-33 30531

Fältyta/Surface
Asfalt

Bankod
Trafikflygplats 2C. Instrumentflygplats

ARP
Lat. 650 48' 27" N
Long 150 05' 10" E

Belysning/Lighting
Ja (se AIP)

Hinder/Obstacles
Hinderljus finns på högpunkter dalgången enl info-karta (xxxxx
TV-mast (2844 FT hög) 3,5 km SSV fältet

 

Flygbränsle/Fuel
O/R Jourtelefon 0954-305 30, 070-33 30531
Air BP 100LL
Jet A-1

Radio Frekv/Radio Freq
Hemavan Info 122.975 MHz
Sundsvall Ctrl 131,050 MHz

Nav. Frekv/Nav Freq
NDB 325 kHz "NUT"
NDB 342 kHz "SUT"

Logi Accommodation
Turistbyrån 0954-104 50

Övriga upplysn/Other inform
-Tull O/R 0954-224 50
AFIS O/R 0954-305 30
-Begr. betr. flygnin inom fjällområde, se BCL D 1.11
-Flygklubbsverksamhet

Läge
Hemavan 0 km
Tärnaby 20 km
Storuman 145 km
Mo i Rana 105 km

Bankarta