Tärna/Helgeland Europort
Medfinansiärer: EU sturkturfond, Nordlandsfylke,Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen Västerbotten,
Storumans kommun, Norska statens Interregmedel, Privat finansiering.

Projektbeskrivning - Projektorganisation - Protokoll: 1, 2