Riktprislista

Mellan combi 200:- /dygn 2.00:- /km
Stor combi 240:- /dygn 2.20:- /km

Paketpris (dygn 30 fria mil, vecka 100 fria mil)

Mellan combi 500:- /dygn 2 750:- /vecka
Stor combi 575:- /dygn 2 950:- /vecka

Bensin ingår ej i hyrpriset.
Alla priser inkluderar moms


Våra hyrbilar är Citroën.

Vintertid har båda modellerna takräcken.Självrisksreducering ner till 1 500:- ingår i priset.

 

Hyresvillkor:
Hyresmannen skall uppvisa giltigt körkort. Varje nytt Påbörjat dygn debiteras helt dygn. Depositionen erlägges vid utlämnandet av hyresobjektet. Depositionsavgift = den beräknade hyreskostnaden, dock minst kvarvarande del i självrisk. Minst 2000 :-.
Hyresmannen svarar för att uppkomna böter under hyrestiden. Hyresmannen svarar för skador samt åverkan på hyresobjektet som inte kan betraktas som försäkringsskada. (Kontant betalning erlägges vid återlämnandet.)
Vid alla skador skall alltid en skadeanmälan ifyllas. Vid minsta tveksamhet, kontakta polis och alltid vid inbrott, skadegörelse eller parkeringsskada, då bilen ej heller får flyttas.